Topplån

Ett bostadslån brukar delas upp i två olika delar. Det är dels bottenlånet där bostaden står som säkerhet för lånet. Den andra delen är ett topplån som inte har någon säkerhet alls. Vanligt är att ett topplån hamnar på 5-15 % av ett husköp. Detta är beroende av storlek på bottenlån och kontantinsats. Kan du t ex lämna en stor kontantinsats finns det möjlighet att få ett bottenlån som är mer fördelaktigt och kanske helt slipper topplån.

Men annars är det vanligt med kontantinsats på cirka 10 % och ett bottenlån på upp till 85 % vilket ofta lämnar kvar en viss procentsats som blir ett topplån. Storleken på topplånet varierar därför. Ett bra mål är att ha ett så litet topplån som möjligt då det kommer att spara dig pengar.

Topplån - Lån utan säkerhet

Ett lån utan säkerhet så som ett topplån (som i princip är ett privatlån) innebär en större risk för långivaren. Det är ju så att ifall du inte klarar av att betala tillbaka pengarna du är skyldig finns det inget som långivaren kan kräva in som betalning för lånet.

Bottenlånet kan de t ex få tillbaka genom att tvinga fram en försäljning av huset som går till att återbetala pengarna. När det gäller topplån finns inte denna möjlighet och då måste de tampas med andra eventuella fordringsägare om att få tillbaka pengar från personer med stora skulder.

Denna risk för med sig att långivaren tar ut en högre ränta för ett topplån än vad de gör för ett bottenlån. Därför är det bra om man helt kan undvika ett topplån helt eller åtminstone behöva ta ett så litet lån som möjligt.

Amortera topplån

Topplånet är som vi sagt dyrare än ett bottenlån och därför ska det även ha en högre prioritet när det gäller amortering. Kan man betala extra på ett topplån kommer detta att ge större besparing än extra amorteringar på bottenlån. Sen ska det sägas att det finns andra lån som ofta är dyrare än topplån som det kan vara idé att betala tillbaka först. Har man andra lån bör detta kollas upp noga innan några extra amorteringar görs.

Ett topplån har oftast det man kallar rörlig ränta vilket är en ränta som ändras med tremånaders intervaller. Den ordinarie amorteringstiden brukar ligga på 10 till 20 år. På alla lån som har rörlig ränta kan man utan kostnad göra extra inbetalningar om man så vill.

Vi jämför räntor på bolån

Här hittar du en snabb jämförelse av listräntorna som de största bankerna erbjuder för sina bolån. Vi har även här tagit med ett antal mindre långivare. Du hittar här bindningstider mellan 3 månader (även kallad rörlig ränta) och 5 år. Önskar du mer info och möjlighet att t ex sortera är tipset att du besöker vår större jämförelsesida för bolån.