Belåningsgrad

Innan ett bolån tas är det viktigt att veta vilken belåningsgrad du kan få. Belåningsgraden bestämmer nämligen hur stor del av bostadens värde som du kan få belåna med bostaden som säkerhet. Denna del kallas för bottenlån och är den stora och billiga delen av ditt lån. Eftersom bottenlånet är den billigaste delen av ett bolån är det därför också en stor fördel ju högre belåningsgrad du kan få när du först ansöker om lån.

Man kan även säga att belåningsgrad är hur stor andel av din bostad som är belånad. Om man ser på det på detta vis så kan man använda denna procentsats för att se hur kraftigt belånad bostaden är, vilket kan vara intressant om man t ex funderar på att låna mer pengar. När man ska låna är ju bolånet det billigaste lånet och det är oftast bättre att belåna sin bostad ytterligare istället för att ansöka om ett vanligt privatlån om man behöver en större summa pengar till en renovering eller liknande.

Belåningsgraden är viktig av många skäl och det är därför ett begrepp som är bra att ha koll på. Den påverkar hur mycket du kan låna, hur dyrt ditt lån blir, hur mycket du måste amortera på ditt bolån och flera sådana aspekter. Den påverkar även hur du måste amortera enligt amorteringskravet, vilket vi tar upp lite längre ner i artikeln.

Det finns inget som säger att måste vara billigare eller bättre att låna hos de som erbjuder en högre belåningsgrad men det är klart bättre att få ett så stort bottelån som möjligt. Max man kan få är idag 85 procent av bostadens pris och det vill man gärna sikta på om möjligt. Då slipper man ha lika hög kontantinsats alternativ ta topplån. Räntorna hos de större aktörerna brukar inte skilja speciellt mycket då detta är en del av lånemarknaden som är starkt konkurrensutsatt, vilket innebär att en sådan sak som ett bottenlån på 85 % eller nära kan vara ett plus när man jämför och väljer vilken bank man ska låna hos.

Hur hög är belåningsgraden?

Vad belåningsgraden ligger på varierar beroende på ett antal olika faktorer. Vanligen ligger den mellan 70 och 85 %. Att gränsen ligger på 85 % är för att det finns ett bolånetak. Detta är tänkt att styra marknaden på ett sådant vis att folk inte köper hus som är dyrare än vad de egentligen har råd med.

Saker som påverkar belåningsgraden är t ex hur mycket huset är värt och för vilket pris du köper det. Skulle du t ex köpa ett hus för 100 000 kr som egentligen är värt 1 miljon vore det egentligen inga problem att få hela lånet som ett bottenlån, för bankens risk skulle vara minimal. Nu händer ju detta i princip aldrig men själva principen är ändå att banken tittar på värdet på bostaden och hoppas kunna få en säkerhet som ligger så nära värdet som möjligt. Skulle du istället betala för mycket för huset, t ex betala 2 miljoner när det egentligen är värderat till 1 miljon, kommer du förmodligen inte alls kunna få ett lika stort bottenlån.

Sen påverkar även långivarens egna regler / villkor då alla långivare fritt kan sätta sina egna nivåer för bottenlån och maxgräns för belåningsgrad (upp till 85 %). Det är inte säkert att alla långivare ens godkänner en belåningsgrad upp till 85 % utan vissa kan sätta gränsen på t ex 80 %. Ytterligare en viktig faktor är din personliga ekonomi. En bra och stabil ekonomi gör att långivaren känner sig tryggare och är beredda att erbjuda dig en högre belåningsgrad. Har du en ansträngd ekonomi blir det svårare och då kan du bli erbjuden en lägre nivå, vilket kanske gör att du måste titta på billigare bostäder.

Ett räkneexempel för belåningsgrad

Som vi tidigare skrivit påverkar värderingen och köpeskillingen mycket hur stor belåningsgraden kan bli. Räknar man på ett hus som kostar 1 miljon kronor och är värderat till 1,25 miljoner (alltså värt mer än vad du köpt det för) och du sedan får en belåningsgrad på 80 % skulle det betyda att du får använda huset som säkerhet för 800 000 kr av köpet.

Köper du ett hus för 1,25 miljoner som är värderat till 1 miljon kronor och får en belåningsgrad på 80 % kommer du även där få använda huset som säkerhet för just 800 000 kr. Det innebär att banken väljer det värde som är lägst av pris och värde när de beräknar ditt bottenlån, för att inte riskera att låna ut pengar som bostaden inte sedan har täckning för när det gäller säkerhet. Det betyder alltså att om du köper ditt hus till ett bra pris jämfört med vad det är värt så kan du få lån på en större del av köpesumman.

Resterande del av köpesumman, där du inte kan använda huset som säkerhet, måste du betala genom antingen kontantinsats eller genom ett topplån, vilket tyvärr är dyrare för dig. Idag är det också vanligare att topplånen försvinner och att man måste klara att punga ut hela kvarvarande beloppet på 15 % kontant.

Belåningsgradens inverkan på amorteringskravet

Sedan en tid tillbaka har vi i Sverige ett amorteringskrav som säger att alla nya bolån måste amorteras. Reglerna säger att du måste amortera 2 % årligen så länge du har en belåningsgrad på 70 % eller mer och under detta måste du amortera 1 % årligen tills du har en belåningsgrad som understiger 50 %. Detta är för att man inte ska strunta i att amortera på sitt lån och sitta med för stora skulder, som riskerar ekonomin.

Belåningsgraden är en viktig del här eftersom den avgör när och hur mycket du måste amortera enligt amorteringskravet. Om du skulle ha så mycket pengar kontant att du bara behöver belåna bostaden till 69 % så innebär det alltså att du bara behöver amortera som mest 1 % av ditt kvarvarande lån årligen. Hade du haft 70 % eller mer så hade du varit tvungen att amortera minst 2 % årligen istället. Att amortera är bra och det är också en form av investering eftersom det sänker din ränta, men du har åtminstone då möjligheten att amortera mindre. Vanligast är dock att man börjar med en högre belåningsgrad och sen amorterar sakta men säkert tills man når under dessa gränser och då kan välja att amortera mindre om man så vill.

Vi jämför räntor på bolån

Här hittar du en snabb jämförelse av listräntorna som de största bankerna erbjuder för sina bolån. Vi har även här tagit med ett antal mindre långivare. Du hittar här bindningstider mellan 3 månader (även kallad rörlig ränta) och 5 år. Önskar du mer info och möjlighet att t ex sortera är tipset att du besöker vår större jämförelsesida för bolån.

Långivare3 mån1 år3 år5 år
Hypotektet BolånHypotektet Bolån1.28 %1.35 %1.4 %1.76 %
SBABSBAB1.74 %1.74 %1.89 %2.31 %
Mitt BolånMitt Bolån1.74 %1.74 %1.89 %2.31 %
NordeaNordea1.89 %1.99 %1.99 %2.29 %
SkandiaSkandia2 %2 %2.09 %2.49 %
SEBSEB2.05 %2.05 %1.95 %2.3 %
HandelsbankenHandelsbanken2.05 %2.05 %1.95 %2.3 %
LänsförsäkringarLänsförsäkringar2.23 %2.19 %1.95 %2.3 %
SwedbankSwedbank2.25 %2.25 %1.95 %2.3 %
Svea EkonomiSvea Ekonomi3.95 %---