Bolåneskydd

När ett bolån skaffas finns det ibland ett alternativ som gör att man kan teckna ett bolåneskydd för lånet. Detta är helt enkelt en försäkring som hjälper till om vissa saker inträffar. Erbjuder långivaren inte detta finns det försäkringsbolag där en sådan försäkring kan tecknas. Det går inte rent allmänt att säga om det är rätt eller fel att skaffa bolåneskydd då det är starkt beroende av den egna situationen. Ett bolåneskydd kostar självklart pengar men ger ett extra skydd. Frågan ofta vad man trivs bäst med.

Bolåneskydd - Vad täcker det?

Bolåneskyddet är uppdelat i två separata delar. Vissa långivare ger möjligheten att teckna bara en del av försäkringen medan andra inte låter dig välja utan där tecknar man bägge delarna.

  • Arbetsförmåga och arbetslöshet - Den första delen är tänkt att gå in om du skulle förlora jobbet eller bli arbetsoförmögen. Arbetsoförmögen räknas man t ex som ifall en personskada uppstår som gör det omöjligt att arbeta. Arbetsskydd gäller för personer som är maximalt 65 år.
  • Livsskydd - Om det som ingen vill inträffar och du avlider under tiden lånet är aktivt kommer livsskyddsdelen av bolåneskyddet lösa ut hela eller delar av lånet. Hur mycket som betalas ut då avgörs av försäkringsvillkoren. Livsskyddet gäller till 75 årsdagen.

Vem kan teckna ett bolåneskydd

Det är som alltid att villkoren skiljer sig mellan de olika långivarna. Därför listar vi här bara några allmänna villkor som oftast brukar gälla hos de allra flesta långivarna.

  • Minimiåldern är 18 år och maxåldern är 60 år.
  • Ska vara folkbokförd i Sverige.
  • Ett bolån måste också finnas hos samma långivare (om det inte är en helt separat försäkring).
  • Ska vara fullt arbetsför. Detta innebär att man måste ha ett arbete. Det är inte acceptabelt att t ex vara sjukskriven.
  • Inte varit arbetsoförmögen under någon längre tid de senaste sex månaderna.
  • Du får inte veta om att du har någon form av sjukdom som hindrar din förmåga att arbeta och hemlighålla detta.

Det är även viktigt att veta att man normalt måste ha haft försäkringen i cirka 150 dagar om några pengar ska betalas ut ifall man blir uppsagd. Anledningen till detta är att det inte ska gå att skaffa en försäkring ifall man misstänker att jobbet snart kommer att förloras. Vid skada eller sjukdom gäller det oftast att försäkringen ska varit aktiv i 30 dagar.

Pris

Det går inte för oss att säga exakt vad ett bolåneskydd kommer att kosta då det oftast är väldigt många olika faktorer som spelar in. Vissa långivare tar t ex ut en fast summa för själva skyddet medan andra bestämmer priset efter vad du vill försäkra, din ålder är en annan sak som kan spela in.

Försäkringen kan därför kosta från under 100 kr i månaden upp till många hundratals kronor i månaden. T ex avgör hur mycket du vill att försäkringen ska gälla för kostnaden.

En vanlig summa är att försäkringen täcker upp till 15 000 kr per månad. En kostnad kan sedan ligga på ca 4 % av denna summa vilket ger en kostnad på runt 600 kr per månad.

Är ett bolåneskydd bra?

Som väldigt mycket annat när det gäller ekonomi är det svårt att ge ett generellt svar på denna fråga. Det man enkelt kan konstatera är att det blir frågan om ganska mycket pengar på lite längre sikt. Det kan även vara bättre att exempelvis teckna en livförsäkring som går in och löser hela lånet ifall partnern skulle avlida.

För par är första steget alltid att fundera på hur man vill ha det om en skulle avlida eller få andra problem som påverkar inkomsten. Blir någon själv är det kanske inte ens längre så att boendet skulle passa utan ett mindre boende kanske då är bättre som även är billigare.

Det gäller alltså att ta ett tänk på vad som kan tänkas hända i framtiden och om den riskbedömningen man då gör för med sig att det är värt extra kostnaden som en försäkring av detta slag innebär.

Vi jämför räntor på bolån

Här hittar du en snabb jämförelse av listräntorna som de största bankerna erbjuder för sina bolån. Vi har även här tagit med ett antal mindre långivare. Du hittar här bindningstider mellan 3 månader (även kallad rörlig ränta) och 5 år. Önskar du mer info och möjlighet att t ex sortera är tipset att du besöker vår större jämförelsesida för bolån.

Långivare3 mån1 år3 år5 år
Hypotektet BolånHypotektet Bolån1.28 %1.35 %1.4 %1.76 %
SBABSBAB1.74 %1.74 %1.89 %2.31 %
Mitt BolånMitt Bolån1.74 %1.74 %1.89 %2.31 %
NordeaNordea1.89 %1.99 %1.99 %2.29 %
SkandiaSkandia2 %2 %2.09 %2.49 %
SEBSEB2.05 %2.05 %1.95 %2.3 %
HandelsbankenHandelsbanken2.05 %2.05 %1.95 %2.3 %
LänsförsäkringarLänsförsäkringar2.23 %2.19 %1.95 %2.3 %
SwedbankSwedbank2.25 %2.25 %1.95 %2.3 %
Svea EkonomiSvea Ekonomi3.95 %---