Sök privatlån

Lånebelopp
Löptid
Årsinkomst

Sök mikrolån

Välj lånebelopp
Välj löptid
Ålder (Minst 18)
Betalningsanmärkning

Lån-infos ordlista

Vi har satt ihop en ordlista som kanske kan vara dig som söker efter information om lån till hjälp. Ifall du inte vet vad ett ord betyder eller behöver veta lite mer om ett visst begrepp kan du se ifall det finns med i ordlistan.

Amortering

Är den avbetalning som du gör av din skuld. En amortering kan vara en del av skulden men kan även vara hela beloppet. Alltså det som är kvar av det som du betalar efter det att ränta och andra avgifter dragits av. Löptiden är under hur många månader eller år som lånet återbetalas på.

Annuitetslån

En form av lån där beloppet som betalas i är lika stor vid varje tillfälle. Vid en amortering är därmed räntedelen störst i början av ett lån och sjunker senare då amorteringsdelen ökar. Ett lån med annuitet blir dyrare totalt än vad ett lån med rak amortering.

Autogiro

En tjänst man kan använda för att slippa göra manuella betalningar. Istället dras pengarna automatiskt från kontot vid bestämd tidpunkt varje månad. Är bra för dig som tycker det är tråkigt att lägga in betalningarna själv eller för dig som ibland har svårt att komma ihåg att betala räkningar så som lånavbetalningar eller annat.

Bankdagar

Måndag till fredag under bankens normala öppettider. Detta är då själva kontoret är öppet, Internetbankerna är alltid öppna. De flesta tjänster går där att ansöka om eller utföra själv. Det som kan ta tid är sådant som måste godkännas manuellt av banken då detta bara görs under normala kontorstider.

Bankgiro

System för överföring av pengar mellan konton i olika banker. Alla stora banker i Sverige är anslutna till detta system.

Banksekretess

Innebär att banktjänstemän har tystnadsplikt. En bank får inte ens säga om du är kund eller ej hos dem. Sedan gäller det självklart sekretess angående alla ärenden som du för tillfället har hos dem oavsett ifall det är muntligt eller skriftligt. Slutar du vara kund hos en bank upphör inte sekretessen.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning kan man riskera att få om man inte sköter betalningar av skulder. En betalningsanmärkning kan ställa till stora problem när det gäller att låna pengar eller att t ex skaffa en lägenhet. En anmärkning finns registrerad i tre år även om en obetald skuld betalats.

Betalningsföreläggande

Detta är ett sätt för någon som har lånat ut pengar att kräva in en betalning. De är Kronofogden som hjälper till med att ge ut betalningsföreläggande.

Billån

Lån för inköp av en bil. Detta är vanligen ett lån med säkerhet där bilen står som säkerhet för lånet.

Blancolån

In blanco innebär lån utan säkerhet, även kallat privatlån. Mikrolån är faktiskt också blancolån bara att man normalt inte benämner dem som blancolån.

Borgen

Löfte av fysisk eller juridisk person att betala en skuld för annan om denne inte kan betala skulden själv.

Borgensman

En person som “går i borgen” för en annan person som tar ett lån. Att vara borgensman innebär att man ställer upp med sin egna ekonomi som säkerhet för lånet. Därför är det viktigt att aldrig gå i borgen för ett lån som man inte känner sig klara av att betala tillbaka eller där man inte tror att låntagaren klarar av återbetalningarna.

Borgenär

Borgenär är samma sak som fordringsägare, det vill säga den som exempelvis tillhandahåller ett lån, alltså helt enkelt den som lånar ut pengarna.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är den totala kostnaden per år för lånet. Man lägger då ihop alla räntor, tillägg och eventuella andra kostnader och slår ut detta på ett år. Det är denna ränta, vilken visas som en procentsats, som ofta används för att kunna jämföra olika lån.

Fordran

I ekonomisk betydelse betyder fordran den del av låneavtalet som borgenären besitter.

Försträckning

Ett avtal att överlämna något med villkor för att erhålla detta tillbaka. Används i vissa fall som ett annat ord för lån.

Gäldenär

Den som har en skuld till någon annan, när det gäller lån är det alltså du som lånar pengar som är gäldenären. Den som har lånat ut kallas borgenär.

Hypotekslån

Lån mot säkerhet i fast egendom. Ett hypotekslån / bostadslån är oftast den allra billigaste typen av lån som man kan ta.

Kontantinsats

En summa som betalas omedelbart vid köp av bil eller hus. Hur stor summan är beror på den totala kostnaden för det du köper. Vid ett husköp är ofta kontantinsatsen ca 10 %.Denna summa betalas bäst med sparade pengar men det finns inget som hindrar att ytterligare lån skaffas för att betala dessa pengar. Självklart förutsatt att en kreditprövning klaras av.

Kredit

Lån

Kreditavtal

Avtalet som betecknar lånet.

Kreditbesked

Svar på om lånet blivit godkänt eller ej.

Kreditförsäkring

Försäkring som täcker din månatliga kostnad av ett lån om du inte klarar av att betala själv t ex på grund av sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall.

Kreditgivare

Den som lånar ut pengar, exempelvis bank eller kreditinstitut.

Kreditinstitut

Företag som ger lån, exempelvis bank även kallat långivare.

Kreditprövning

Kontroll av återbetalningsförmåga. När du som kund ansöker om lån hos en bank görs alltid en så kallad kreditprövning. Denna går ut på att långivaren undersöker din återbetalningsförmåga. Det vanligaste är att inkomst, tidigare skuldsättning och beräknade löpande utgifter för hushållet kontrolleras. Detta görs genom att man inhämtar en kreditupplysning från till exempel Upplysningscentralen (UC).

Likvid

Betalning alternativt hur mycket tillgångar som finns att direkt använda. Alltså tillgångar som inte är bundna i något. Pengar på ett bankkonto är ett bra exempel.

Lån

Lån är ett avtal som innebär att en tar emot en summa pengar och samtidigt förbinder sig med att återbetala dessa.

Lånebesked

Information om lånet är godkänt.

Låneförmedlare

Företag som förmedlar lån åt kreditgivare eller banker. Det kostar inget extra för dig att använda denna typ av tjänst.

Lånelöfte

Förhandsbesked från långivaren som gör att du vet att du har råd med ditt eventuella köp. Oftast giltigt i 30 dagar.

Långivare

Företag eller person som lånar ut pengar.

Låneskydd

Som extra trygghet kan man i många fall teckna ett låneskydd som är en försäkring om man skulle bli arbetslös eller långvarit sjuk och inte kan betala lånet. Ofta underlättar det att få igenom lånet om man även ansöker om låneskydd eftersom riskerna för långivaren minskar.

Löptid

Den tid som ett skuldebrev löper med angivna villkor. Ett mikrolån har ofta en löptid på 30 - 90 dagar, privatlån 1 - 15 år och bolån kan ha 50 år eller mer.

Mikrolån

Mindre lån som går att ansöka om via nätet eller mobilen och som snabbt betalas ut ifall man blir godkänd. Lånesumman ligger vanligtvis mellan 500 till 10 000 kr. Lånet ska sedan betalas tillbaka inom 30 dagar för mindre lån och 60 eller 90 dagar för större lån. Kostnaden för ett mikrolån är dock relativt hög.

Mobillån

Snabba lån som görs via mobiltelefon. Kallas ofta för SMSlån.

Privatlån

Lån som vanligen ligger mellan 10 000 kr och 600 000 kr och som ges utan säkerhet. Du behöver alltså inte lämna något av värde som säkerhet för lånet och kan således använda pengarna till precis vad som helst.

Ränta

Avkastning på kapital. Finns som bunden ränta eller rörlig ränta. En rörlig ränta ändrar sig med tiden medan den bundna är fast under den period som du bundit räntan på.

Skuldebrev

Skriftlig förbindelse att betala av på en skuld.

SMSlån

Lån på mindre summor där ansökan skickas in helt och hållet via SMS. Ofta används detta ordet lite fel och man kallar alla mindre lån för SMSlån.

Snabblån

Lån på mindre summor som går snabbt att få och som ska betalas tillbaka inom en ganska kort tid, vanligen 30 dagar eller max 60 eller 90 dagar beroende på lånets storlek. Kallas ofta även mikrolån eller SMSlån.

Säkerhet

Fast eller lös egendom som lämnats som säkerhet för lån. Egendomen löses in om lånet inte betalas. Bostaden används t ex som säkerhet vid ett bolån.

Telefonlån

Lån där ansökan sker via telefon.

Transaktion

Överföring mellan konton.

Upplysningscentralen (UC)

Kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna. Företaget ger kreditupplysningar om bankernas eventuella kunder.

Uppläggningsavgift

Startavgift eller administrativ avgift för att lägga upp ett lån. Oftast en fast kostnad t ex 500 kr som bakas in i själva lånet.

Återbetalningsförmåga

Möjlighet att betala tillbaka på ett lån.

Återbetalningstid

Den tid som man har på sig att betala tillbaka sitt lån. Kallas även för löptid.