Amorteringskrav på bolån

I juni 2016 infördes ett amorteringskrav på bolån som innebär att man måste amortera en viss del varje år så länge man har en viss belåningsgrad. Kravet kom till för att minska svenskarnas skuldsättning och minska risken för att vi hamnar i ekonomiska problem på grund av för höga lån i förhållande till t ex inkomst.

Att amortera på lån innebär att man återbetalar en del av lånet. Utöver amorteringen betalar man också varje månad ränta på lånet. Ränta och amortering plus övriga boendekostnader så som avgift till bostadsrättsförening, el, värme, vatten och liknade blir sammanlagt det som kallas för boendekostnader.

Amorteringskrav på bolån

Boendekostnaderna bestämmer hur dyr bostad man slutligen kan köpa. I praktiken räknar man ut hur mycket det skulle kosta varje månad att köpa en bostad till ett visst pris (genom att räkna ut hur mycket man måste betala i ränta och amortering varje månad plus övriga driftkostander) och detta ligger till grund för hur mycket man har råd att lägga på sitt hus / lägenhet.

Det handlar i grund och botten om att göra en månadsbudget och sen se hur höga bostadskostander man har råd med som mest utifrån sina inkomster. Amorteringen är egentligen inte en kostnad utan en investering i den egna ekonomin, eftersom avbetalning på lån innebär att räntan blir lägre i framtiden, men oavsett så är det pengar som måste betalas ut varje månad och som därför måste rymmas inom en månadsbudget.

Många har låtit bli att amortera på sitt bolån

Av det här skälet (och säkerligen en del andra skäl) är det många som tidigare har valt att inte amortera något på sitt bolån. Alternativt att amortera väldigt lite. Fördelen är att man slipper punga ut t ex 2000 kr varje månad i amortering – och när man kan spara in dessa pengar i sin månadsbudget så kan man istället ha råd med högre räntekostnader. Det innebär i sin tur att man kan köpa en dyrare bostad inom samma budget.

Att inte betala av på bolånet innebär att man hela tiden får betala ränta på ett lika stort belopp – vilket gör att lånet totalt blir dyrare än om man skulle amortera varje månad. De som har valt att inte amortera har dock inte brytt sig om detta så mycket, kanske för att de ändå inte räknar med att bo kvar i samma bostad allt för länge.

Risken med att inte amortera på sitt bolån är att man kan få problem att klara sina boendekostnader ifall räntan börjar gå upp. Den som amorterar på sitt bolån kommer sakta men säkert att få ett mindre lån att betala ränta på och då blir höjd ränta inte riktigt lika tufft när den dagen kommer. Om man aldrig amorterar så sitter man kvar med samma höga lån och då blir det också en större höjning av boendekostnaderna den dagen räntan går upp.

Riksbanken och Finansinspektionen har varit oroliga för svenskarnas skuldsättning och vill inte att vi riskerar våra egna och kanske även landets ekonomi genom att ha för stora lån i förhållande till våra inkomster. Det var delvis detta som låg till grund för den stora ekonomiska krisen i USA – då folk var allt för högt belånade när bostadsmarkanden gick i botten.

Amorteringskrav på bolån en åtgärd

För att motverka att vi lät bli att amortera på bolånen bestämdes att det ska införas ett amorteringskrav som gäller för alla nya bolån, tagna efter att kravet trädde i kraft. Gamla bolån var undantagna och nyproduktion får uppskov från amorteringskravet i fem år.

Reglerna som gäller för amorteringskravet är att alla nya bolån som har en belåningsgrad (andel lån i förhållande till bostadens värde / pris) på 70 % eller mer måste amorteras med minst 2 % årligen. När man kommit under 70 % så räcker det att amortera med minst 1 % årligen ner till en belåningsgrad på 50 %. Därefter kan man välja att inte amortera.

Tanken med amorteringskravet var som sagt att folk skulle tvingas betala på sina bolån istället för att bara låta dem vara och betala samma ränta hela tiden. Åtgärden skulle göra att vi minskar vår skuldsättning och minskar risken för ekonomiska problem till följd av t ex höjda räntor eller dålig bostadsmarknad.

Eftersom alla som redan hade ett bolån slapp amorteringskravet så kan man säga att det huvudsakligen riktade sig mot folk som skulle köpa en bostad och då gick det ut på att tvinga oss att köpa lite billigare bostäder, genom att höja den totala månadskostnaden för boende med det belopp vi måste amortera varje månad.

Det gör en ganska stor skillnad på bostadens pris att behöva amortera 2 000 kr jämfört med att kunna lägga dessa pengar på räntekostnaden istället. När amortering är ett måste så kan man inte längre välja att köpa en dyrare bostad som man sedan låter bli att betala av.

Resultat och framtid för amorteringskrav på bolån

Det ser inte ut som att amorteringskravet ensamt har gjort jättemycket för att minska svenskarnas skuldsättning, åtminstone inte i skrivande stund. Samtidigt har även t ex Riskbankschefen Stefan Ingves många gånger sagt att detta bara är en av flera åtgärder som behövs för att verkligen lyckas göra något åt skuldsättningen.

Andra åtgärder som kan bli aktuella är t ex ett skuldkvotstak och sänkta ränteavdrag. Skuldkvotstaket är en begränsning av hur mycket du kan låna i förhållande till din inkomst, så att du inte ska låna mer än vad som är rimligt utifrån hur mycket du tjänar. Detta har ännu inte införts men några banker har implementerat egna varianter av regeln och det kan mycket väl sprida sig eller slutligen bli ett allmänt krav.

Att sänka skatteavdraget på räntan från 30 % till något lägre är ytterligare en tanke. Detta är en ytterligare åtgärd som siktar in sig på att minska vad folk har råd att få in i sin månadsbudget när de ska köpa bostad medan skuldkvotstaket mer är en konkret maxgräns. Hur dessa två åtgärder kan tänkas påverka svenskarnas skuldsättning och om det räcker är givetvis en annan fråga.

Har amorteringskravet gjort någon nytta?

Som jag sa har amorteringskravet gjort lite men inte några större intryck. En av anledningarna är förmodligen att räntan är så pass låg just nu och att bostadsmarkanden är stekhet som ett resultat av detta. Folk köper fortfarande bostäder för fullt och de köper trots höga priser.

Givetvis måste man göra vissa justeringar för att klara sina månadskostnader trots att man är tvungen att amortera, men många har ju också redan från början räknat med att de ska amortera på sitt bolån.

Kravet har slagit lite snett då det huvudsakligen har drabbat sådana som ännu inte har kommit in på bostadsmarkanden så som unga och de som vill köpa sin första bostad. Dessa grupper har ofta inte så stort kapital och behöver lite högre lån för att klara sitt köp, men får problem då månadskostnaderna slår i taket.

Speciellt svårt är det när man vill köpa en bostad i storstäderna, där bopriserna är riktigt höga. Det är mycket svårt för unga och nya på marknaden att slåss med dem som varit med ett tag och som har mer kapital. De som har en lite mer begränsad ekonomi slår snart i taket för vad de klarar varje månad när de måste amortera, jämfört med dem som har mer pengar att lägga i kontantinsats.

Själva grundidén med amorteringskrav för bolån är ju bra då det är viktigt att folk inser vikten av att amortera. Det är bra att betala på sina lån då det minskar räntekostanden och främjar en stabilare och mindre osäker privatekonomi. Det är en bra investering i många fall. Sen behövs det som sagt troligen fler åtgärder och kanske att man balanserar åtgärderna så att det inte bara drabbar vissa utsatta grupper.

Vi jämför räntor på bolån

Här hittar du en snabb jämförelse av listräntorna som de största bankerna erbjuder för sina bolån. Vi har även här tagit med ett antal mindre långivare. Du hittar här bindningstider mellan 3 månader (även kallad rörlig ränta) och 5 år. Önskar du mer info och möjlighet att t ex sortera är tipset att du besöker vår större jämförelsesida för bolån.

Långivare3 mån1 år3 år5 år
Hypotektet BolånHypotektet Bolån1.28 %1.35 %1.4 %1.76 %
SBABSBAB1.74 %1.74 %1.89 %2.31 %
Mitt BolånMitt Bolån1.74 %1.74 %1.89 %2.31 %
NordeaNordea1.89 %1.99 %1.99 %2.29 %
SkandiaSkandia2 %2 %2.09 %2.49 %
SEBSEB2.05 %2.05 %1.95 %2.3 %
HandelsbankenHandelsbanken2.05 %2.05 %1.95 %2.3 %
LänsförsäkringarLänsförsäkringar2.23 %2.19 %1.95 %2.3 %
SwedbankSwedbank2.25 %2.25 %1.95 %2.3 %
Svea EkonomiSvea Ekonomi3.95 %---